Meget nyttigt kortmateriale og luftfotos kan findes hos de danske amter


Klik på amt for at gå til detailkort eller vælg på listen nedenfor
amt_kommune.gif (8697 bytes) De danske amter varetager en række opgaver om arealanvendelse og om beskyttelse og genopretning af natur og miljø. En del af det er beskrevet på amternes hjemmesider på internettet. Også Skov- og Naturstyrelsen har selvfølgelig en hjemmeside (http://www.sns.dk) med mange oplysninger og henvisninger om vores natur og de regler, der gælder for den (og bl.a. 4-cm kort under Natura-2000 / habitatområder).

Amterne har på internettet lagt flyfoto og kort, der kan vise arealer af f.eks. de beskyttede naturtyper, således at især ejere kan få overblik over, hvad der gælder på den enkelte ejendom. Amternes flyfotos mv. kan givetvis også være til glæde for entomologer, så derfor er der nedenfor henvisninger til, hvor man kan søge dem. Det drejer sig om orthofotos - dvs. en bearbejdet udgave af de oprindelige flyfotos, tilpasset landkort. Landkort kan også hentes som baggrund og flyfotos kan kun benyttes ved zoom/søgning i mindre arealudsnit.

Nogle amters flyfoto overlapper lidt med andres, og de amtsselvstændige Københavns og Frederiksberg Kommuner indgår i Københavns Amts kort/flyfotos. For Ribe og Fyns Amter er der p.t. endnu kun kort som baggrund for oplysningerne. Flyfotos er fra sommer 1995 og/eller sommer 1999 afhængigt af amt. Desuden kan skala / relativt zoomniveau, opløsning og andre ting variere en del fra amt til amt

Amt Central hjemmeside Kort/flyfotos mv. fra amtets GIS (Geograf.Inform.Syst.)
Københavns Amt (+Kbh./Frb.Komm.) http://www.kbhamt.dk http://arealinfo.nja.dk:8080/cbkort?page=content&mode=browse&layers=&profile=arealinfo-ka
Frederiksborg Amt http://www.frederiksborgamt.dk http://www.fa.dk/arealinfo
Roskilde Amt http://www.ra.dk http://gis.ra.dk/
Vestsjællands Amt http://www.vestamt.dk http:// www.vestamt.dk/natur/
Storstrøms Amt http://www.stam.dk http://gis.stam.dk/arealinfo/default.asp
Bornholms regionskommune http://www.brk.dk http://www.brk.dk/gisweb/mappage.asp?brugerid=9 
Fyns Amt http://www.fyns-amt.dk http://gis.fyns-amt.dk
Sønderjyllands Amt http://www.sja.dk http://www.gis.sja.dk
Ribe Amt http://www.ribeamt.dk http://www.gis.ribeamt.dk
Vejle Amt http://www.vejleamt.dk http://gis.vejleamt.dk
Ringkøbing Amt http://www.ringamt.dk http://tm.ringamt.dk/arealinformation/ 
Århus Amt http://www.aaa.dk http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-gis-webgis.htm
Viborg Amt http://.www.viborgamt.dk http://www.miljo.viborgamt.dk/sw1730.asp 
Nordjyllands Amt http://www.nja.dk http://www.gis.nja.dk

Informationerne på denne side er kopieret og redigeret fra http://www.lepidoptera.dk/flyfoto.htm